Informatie

Postadres:
Stichting Speeltuin de Klimbim
t.a.v. Hans van der Horst
Bolksheuvel 11
5583HM Waalre
Informatie kunt u opvragen via ons Contact formulier

Bestuur Stichting Speeltuin de Klimbim

Huub Lanters
Voorzitter
Tiny van Tongeren
Penningmeester
Jan van Tongeren
Bestuurlid
Leo Hazelzet
Bestuurslid
Hans van der Horst
Secretaris